« سر هرمس مارانا »2011-10-02


باور بفرمایید سرهرمس وقتی داشت این Macheteی آقای رودریگوئز را می‌دید هی دلش برای آقای کیمیایی تنگ شد. سوخت حتا. آن طرف دنیا آقای رودریگوئز این همه دنیا را می‌گیرد به تخمش فیلم‌ش را هرجور که می‌خواهد می‌سازد، ستاره‌هایی را که دوست دارد در آن می‌چپاند، دیالوگ‌های آب‌دوغ‌خیاری و گل‌درشت روانه‌ی دهانِ آدم‌ها می‌کند، قصه را هرجور عشقش کشید جلو می‌برد، حال می‌کند، واقعن حال می‌کند، بعد این طرف دنیا این آقای کیمیاییِ ما باید این همه زخم‌زبان بشنود. درست نیست خب. انصاف هم نیست. شما همین خانم جسیکا آلبا را در نظر بگیرید، ببینید چه‌طور رسمن دارد بد بازی می‌کند، بعد یاد خانم نیکی کریمی بیفتید در فیلم‌های آقای کیمیایی. گناه ندارد انصافن خانم کریمی؟ دارد، به این سوی چراغ دارد. (همین‌جا جا دارد یادی بشود از خانم میشل رودریگوئز، در واقع یادی بشود از شکمِ ایشان. از خط‌های شکم ایشان، همین‌طوری)

بعد، بعد یک جایی بود که سرهرمس را هم وادار کرد به رقاصی، بس که ایده ماه، محیرالعقول، عالی. آقای قهرمان قصه دارودسته‌اش را جمع کرد بروند حمله کنند دمار از آدم بدها دربیاورند. بعد یک لشگر از ماشین‌ها و موتورها و اسلحه‌ها راه افتادند. بعد، جای‌تان خالی (از شدت هیجان قادر نیستم بنویسم این را) ماشین‌ها عینهو اسب روی دو پای‌شان بلند می‌شدند. اصلن یک وضعی. جانم برای‌تان بگوید که در صحنه‌ی درگیری آخر اصلن می‌شد به معراج رفت، بس که هرکی‌هرکی، خرتوخر، شاهکار.

آقا من جدن از این فیلم لذت بردم. از این آزادی لذت بردم. از این ولنگاری لذت بردم. سلطانِ بی-مووی اصلن.

Labels:Comments:
سر هرمس ولی با همه این حرف ها در همان صحنه آخر آدم نباید حضور رویایی خانم میشل رودریکوئز را با آن چشم بند و مسلسل فراموش کند که خودش چیزی شبیه رستاخیز است و شور دو گانه ای به محفل می دهد. حضور آقای سیگال هم به عنوان ضد قهرمان داستان جای بحث زیادی دارد، آدم را واقعا یاد کیمیایی می اندازد
 
نمی دونم شوخی می کنی سرهرمس یا جدی! بی انصافی است که رودریگز را با کیمیایی مقایسه می کنی. رودریگز واقعن به ریش همه و به خصوص هالیوود می خندد در فیلم هایش. اما آقای کیمیایی اگر هم که وانمود کند که لمپن پروری و دیالوگ های آب گوشتی نوشتن اش جدی نیست آنقدر این کار را جدی می گیرد و خودش را جدی می گیرد که آدم دلش به حال او می سوزد. در ضمن من هم با حرف شما در مورد میشل رودریگز بسیار موافقم.

محسن ش.
 
عزیزم به جای قصه نوشتی غصه
 
به محسن ش.: شوخی کردم، طبعن
به آنونیموس عزیز: اصلاح شد :دی
 
آدم از غين تا قاف به كجاها كه نمي رود ؟!
يعني از غياث آباد تا كوه قاف !
نه اينكه وقتي فيلمي ، نمايشي ، داستاني و ... مثلا بد باشد و طرف را خوش نيامده باشد به آن مي گويد مصيبت ، اينجا نيز فكر كرديم شايد كه جناب سر ، عالما" عامدا" كلمه ي غصه را بكار برده و بهيچوجه من الوجوه اشتباه تايپي نبوده است ابدا"
يعني كه خواسته است به اين فيلم چيزي بگويد مثل مصيبت ، فلذا گفته است غصه!
مي بينيد از يك غين تا يك قاف چقدر فرق معامله است ؟!
يعني حالا كه در پاسخ جناب آنونيموس ! ، اصلاح كرديد قضيه را ، پاك محاسبات ذهني ي ما را در مورد اين فيلم بهم ريختيد !
يعني كه تا قبل از اين اصلاحيه گمان برده بوديم كه اينهمه را در مذمت فيلم نوشته ايد . همان كه قدما مي گويند مدح شبيه به ذم !
حال اما و با قصه شدن غصه ، كاشف بعمل آمد كه خود غلط بوده است آنچه را كه مي پنداشته ايم و اين فيلم مورد پسند شما واقع شده است يك جورايي !
 
Post a Comment

Archive:
11.2002  03.2004  04.2004  05.2004  06.2004  07.2004  08.2004  09.2004  10.2004  11.2004  12.2004  01.2005  02.2005  04.2005  05.2005  06.2005  07.2005  08.2005  09.2005  10.2005  11.2005  12.2005  01.2006  02.2006  03.2006  04.2006  05.2006  06.2006  07.2006  08.2006  09.2006  10.2006  11.2006  12.2006  01.2007  02.2007  03.2007  04.2007  05.2007  06.2007  07.2007  08.2007  09.2007  10.2007  11.2007  12.2007  01.2008  02.2008  03.2008  04.2008  05.2008  06.2008  07.2008  08.2008  09.2008  10.2008  11.2008  12.2008  01.2009  02.2009  03.2009  04.2009  05.2009  06.2009  07.2009  08.2009  09.2009  10.2009  11.2009  12.2009  01.2010  02.2010  03.2010  04.2010  05.2010  06.2010  07.2010  08.2010  09.2010  10.2010  11.2010  12.2010  01.2011  02.2011  03.2011  04.2011  05.2011  06.2011  07.2011  08.2011  09.2011  10.2011  11.2011  12.2011  01.2012  02.2012  03.2012  04.2012  05.2012  06.2012  07.2012  08.2012  09.2012  10.2012  11.2012  12.2012  01.2013  02.2013  03.2013  04.2013  05.2013  06.2013  07.2013  08.2013  09.2013  10.2013  11.2013  12.2013  01.2014  02.2014  03.2014  04.2014  05.2014  06.2014  07.2014  08.2014  09.2014  10.2014  11.2014  12.2014  01.2015  02.2015  03.2015  04.2015  05.2015  06.2015  08.2015  09.2015  10.2015  11.2015  12.2015  01.2016  02.2016  03.2016  04.2016  05.2016  07.2016  08.2016  09.2016  11.2016  03.2017  04.2017  05.2017  07.2017  08.2017  11.2017  12.2017  01.2018  02.2018  06.2018